RSS

Certyfikat „Bezpieczna Szkoła…”

W okresie od września  2013 r. do kwietnia 2014 roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie  realizował program ogólnopolskiego konkursu BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ.
Organizatorem konkursu była Fundacja Państwo Obywatelskie. Hasłem konkursu było: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. Zadania obejmowały problematykę zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, norm współżycia społecznego, poszanowania praw jednostki, w tym ucznia – obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego, podniesienia poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.
Zgodnie z regulaminem szkoła była zobowiązana do zrealizowania dziesięciu zadań dotyczących wyżej wymienionej tematyki. Do współpracy zaprosiliśmy prawnika, ratownika medycznego, psychologa, przedstawicieli policji, straży miejskiej i miejskiego ośrodka pomocy rodzinie. Nauczyciele biorący udział w konkursie zorganizowali debaty uczniowskie, konwersatoria, warsztaty, konkursy i zajęcia z komunikacji interpersonalnej.
Realizacja zadań konkursowych przyczyniła się do pogłębienia wśród uczniów wiedzy z zakresu prawa, medycyny i psychologii. Uwrażliwiła ich na potrzeby innych osób, rozwinęła postawy prospołeczne, uświadomiła jak wielkie znaczenie w życiu społecznym mają praworządność, tolerancja i przeciwdziałanie różnym patologiom.

Dzięki zaangażowaniu i dużej pomysłowości w realizacji zadań konkursowych, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie otrzymał tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły potwierdzony certyfikatem.

Koordynatorem konkursu była p. Ewa Woźniak.

wyrazy

 

 

 

 

Stronę wykonała: Elżbieta Czyżewska

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Kwiecień 1, 2014 w bezpieczna_szkola